logo

WOPAS balkar

WOPAS balkar har ett brett användningsområde.

Balkarna kan göras av limträ eller sågat trä.

Balk produkter

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss