logo

WOPAS balkar

WOPAS balkar har ett brett användningsområde, och har bl a använts inom fiskodling med livsmedelskrav.

Balkarna kan göras av limträ eller sågat trä.

Balk produkter

WOPAS - det hållbara alternativet för stolpar, marina pålar, stolphus och husgrunder.

Kontakta oss