logo

WOPAS stolpe hanterar det annars så känsliga jordbandet, där stolpe möter fukt och syre.

Bygg rationellt och kostnadseffektivt. Stolphus eller torpargrund. Utan betong och armering.

Redan på vikingatiden byggdes det stolphus. med stolpar. Och i USA är det stort med så kallade ”pole barns”. WOPAS stolpe hanterar det annars så känsliga jordbandet, där stolpe möter fukt och syre. Det ger nya möjligheter. WOPAS stolpe kan sättas i grävt eller borrat hål, och bildar då en inspänd pelare. En påsvetsad PE-platta i roten hjälper mot vertikala krafter uppåt och nedåt. Med detta koncept elimineras flera byggmoment som t ex formning, armering och gjutning.

Det går såklart även att ställa byggobjektet på stolparna. Det görs det också. Titta närmare på Maxbos klubbhus i Hemsedal.

WOPAS rektangulära komponenter passar även bra till torpargrund. Återigen ett område som normalt sett är kritiskt där fukt och syre ska hanteras. Med WOPAS är utgör det inte något problem.

Att använda WOPAS för byggprojekt ger nya miljöriktiga möjligheter.

Bygg kategorier

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss