logo

Klimat- och miljöriktigt,

starkt och motståndskraftigt - på samma gång!

Dokumentation

Det har gjorts många tester och utvärderingar av WOPAS produkter av bland annat Elektroutvikling, RISE, Nibio och CESI/KEMA Milano.

World Congress on Timber Engineering 2023
Thomas Lindblad, Presentation World Congress on Timber Engineering 2023

.

Nedladdningar

WOPAS - det hållbara alternativet för stolpar, marina pålar, stolphus och husgrunder.

Kontakta oss