logo

Giftfri installation som inte kräver elektrisk installation och som inte rostar

WOPAS har blivit ny standard med tusentals stolpar installerade i stall. Ingen jordning, ingen rost, inget underhåll. Står emot aggressiv miljö

Stolpar för byggnation lösdriftsstall, staketstolpe, paddock, fruktodling, hästbommar, bjälke eller pelare - WOPAS inkapslade och giftfria trästruktur har ett fantastiskt stort användningsområde. Rätt ned i backen bara! I alla sammanhang där man inom lantbruket önskar en giftfri installation som inte kräver elektrisk installation och som inte rostar, så är WOPAS det rätta valet.

WOPAS stallstolpar har närmast blivit ny standard i Norge med tusentals stolpar installerade i stall sedan introduktionen våren 2020. Det förklara: Ingen jordning, ingen rost, inget underhåll och att den står emot aggressiv miljö.

Stallstolparna finns i utförande utan fot för kärnborrat hål och med liten ø 16 cm fot för ingjutning. Dessutom finns stallstolpen med bultfot för bultning på spaltgolv.

Lantbruk kategorier

WOPAS - det hållbara alternativet för stolpar, marina pålar, stolphus och husgrunder.

Kontakta oss