logo

Referenser

Från Svalbard i Ishavet till Italien. Från fjälltopp till kostall.

Sedan lanseringen 2017 återfinns WOPAS i många applikationer. Gemensamt för dessa är att kunden önskar ett miljöriktigt alternativ som håller över tid och som är konkurrenskraftigt i pris.

WOPAS® Referenser

Vanliga frågor

Var tillverkas WOPAS produkter?

Hur säljs WOPAS produkter?

Varför WOPAS produkter?

WOPAS - det hållbara alternativet för stolpar, marina pålar, stolphus och husgrunder.

Kontakta oss