logo

Marina pålar som tål mer. Giftfritt.

Giftfria marina pålar som tål mer.

WOPAS systempålar är giftfria och står emot skeppsmask och marina borrare. Genom att använda förnybara, återvinningsbara material och lång livslängd så blir WOPAS systempålar ett mycket bra miljöval.

WOPAS giftfria pålar är motståndskraftiga mot skeppsmask och is. Livslängden är mycket lång.

Polyeten (PE) används bl a till dricksvattenrör och flytringar till fiskodling. WOPAS teknik med att kombinera PE med trä ger marina pålar som ger minimal miljöbelastning och som är motståndskraftiga mot skeppsmask och is. Marina pålar som tål mer. Eftersom WOPAS pålar är betydligt starkare än traditionella träpålar, och att inkapslingen gör att styrkan består över lång tid, så kan man ofta gå ned i diameter.

WOPAS pålar finns installerade från Lofoten till södra Östersjön. I vårt standardsortiment jobbar vi med cylindriska systempålar av följande dimensioner:

· Handy Ø 13 cm (lagerhålls, leveranstid normalt 1-2 veckor)
· Midsize Ø 16 cm (projektbeställningar, leveranstid normalt 6 veckor)
· Robust Ø 19 cm (lagerhålls, leveranstid normalt 1-2 veckor)
· Heavy Duty Ø 25 cm (projektbeställningar, leveranstid normalt 6 veckor)

Den cylindrisk och förutsägbara formen med små toleranser gör det enklare att bygga och beslagen passar varje gång

WOPAS finns också som kombopåle där ena delen är naken impregnerad granpåle och andra delen är WOPAS. Delarna skruvas bultas ihop på plats. Passar speciellt bra där det önskas långa pålar, och/eller där man önskar optimera transporten och begränsa längsta del till 13 meter (standard trailer). Byggmetod är traditionell med genomgående pinnbult eller med WOPAS systembeslag, se WOPAS Marine Manual. PE är också ett svetsbart material, där man kan svetsa öron för bultning eller klossar som stöd för bjälkar.

Teknisk data Längd: 1-31 m. Diameter: 8-50 cm. Form: Cylindrisk, konisk, rektangulär, fyrkantig. Mantel: 5-9 mm beroende på dimension. 35% starkare än traditionell trästolpe. Uppskattad livslängd 80 år. Korrosions- och underhållsfri.

Marin kategorier

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss