logo

WOPAS

Ingenting är som förut, allt är som vanligt!

Monteringsanvisninger på film

Visuella beskrivningar gör det enklare!

Låt dig inspireras av de filmer som vi satt ihop. Är det något moment du funderar över? Ta kontakt!

Genomgående bult, kupade brickor och 3M gummimassa.

Video visar genomgående bult med kupade brickor och tätning med 3M gummimassa.

Kapning av stolpar med röravskärare, max ø 200 mm.

Röravskäraren ger exakt snitt och gör att man helt kan undvika åtgärder för att ta hand om plastspån.

Installation av WOPAS krympändhätta

Återförslutning av kapad stolpe/påle med gasolbrännare.

Jordtrådlina med klammer

Videon visar hur jordtrådlina fästs med klammer och farmarskruv.

Klättring i WOPAS stolpar, Hallingdal Kraftnett installerar

Installation av mastpunkt 8 av 13 i Ål kommun, Norge, maj 2019. Montören är nöjd med klätteregenskaperna i de giftfria WOPAS-stolparna.

WOPAS förtöjningsflottör

WOPAS systempålar är cylindriska. Det ger fördelar när det gäller klammer, topphättor och som i detta fall - WOPAS förtöjningsflottör i 100% PE. Med förtöjningsflottören följer förtöjningen vattenståndet, när lågvatten och högvatten kommer och går.

WOPAS stolpe, Cresto fallskyddsutrustning

Cresto visar rätt fallskyddsutrustning för klättring i WOPAS-stolpe.

Påldrivning med hydraulisk Atlas Copco i Mjörn

WOPAS pålar är markant starkare än traditionella pålar. Och de håller sin form och styrka bättre över tid. Det gör att man kan gå ned i dimension. I detta projekt användes Atlas Copcos hydrauliska stolpdrivare för enkel och kostnadseffektiv mobilisering och installation.

Påldrivning med hydraulisk Atlas Copco i Oslofjorden

Videon visar kostnadseffektiv påldrivning i Moss, Oslofjorden. Villatomt och lågt vattendjup förhindrade tillgång med större maskiner. Denna maskin från Atlas Copco finns för uthyrning hos WOPAS, och den är anpassad för WOPAS systempåle Handy ø 13 cm.

Påldrivning av WOPAS pålar i Halden, Norge, Maj 2019

Haldens kommun projekt med ny bryggpromenad i centrum önskade miljöriktiga pålar. Entreprenör Arne Rød & Co fick erfara en älvbotten som var betydligt hårdare än förutsett, så det blev att banka med grävmaskinen.

Linde energi bygger med WOPAS stolpar

Ledande montör Peter Eriksson beskriver arbetet efter 75 stolpar av 110 på 11 km 40 kV linje.

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss