logo

WOPAS

är det hållbara alternativet för för kraft-, tele- och marina stolpar.

Miljödeklaration

WOPAS produkter är lämpliga för användning som kraft- och teleledningsstolpe, belysningsstolpe och för byggnation av marina konstruktioner såsom kajer, bryggor, båthus och byggnation av byggnader såsom maskinhallar, lösdriftsstall och liknande.

WOPAS produkter är giftfria och kan användas i vattentäkter, parker, trädgårdar, lekplatser och anläggningar för friluftsliv där det finns risk för ofta förekommande hudkontakt.

Ladda ned

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss