logo

WOPAS

Designad för en cirkulär ekonomi

Värdebeständigt materialsystem

Våra samhällen står inför ett paradigmskifte. Linjära resursflöden måste bytas mot cirkulära – en helt nödvändig omställning om vi ska kunna möta utmaningarna på miljö- och klimatområdet. Material av olika slag måste kunna cirkulera i samhället - från råvara till produkt till råvara igen av god kvalité.

WOPAS har tittat närmare på hur WOPAS trästolpe 2.0 står sig i en cirkulär ekonomi kontra en traditionell trästolpe, närmare bestämt en konkret jämförelse av värdebeständigheten.

Ladda ned

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss