logo

WOPAS är som gjort för lantbruk

WOPAS är giftfri, korrosionsfri och klarar lantbrukets tuffa miljö.

Ganska tidigt förstod vi att WOPAS skulle bli populärt i lantbruket. 85% av innehållet är trä och WOPAS koncept är designat för framtida materialåtervinning och en cirkulär ekonomi.

Lantbruk referenser

Vanliga frågor

Varför WOPAS?

Var tillverkas WOPAS produkter?

Varför WOPAS produkter?

Hur återvinns WOPAS produkter?

Vilken typ av plast använder WOPAS?

Vilken typ av skogsråvara använder WOPAS?

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss