logo

WOPAS är som gjort för lantbruk

WOPAS är giftfri, korrosionsfri och klarar lantbrukets tuffa miljö.

Ganska tidigt förstod vi att WOPAS skulle bli populärt i lantbruket. 85% av innehållet är trä och WOPAS koncept är designat för framtida materialåtervinning och en cirkulär ekonomi.

I november 2021 fick WOPAS stallinredningsstolpe Innovasjonspris på Agroteknikk - Norges största lantbruksmässa som arrangeras vart tredje år.

Så här beskriver en artikel i tidningen Norsk Landbruk saken:

"De siste årene har fjøsinnredning som ruster, vært et stort tema i landbruket. Fjøssystemer har kommet opp med en løsning der de bruker trestolper støpt inn i to lag med PE-plast i stedet for stolper i stål. Dermed omgår de alle problemer med rust på innredninga. Stolpene blir produsert av WOPAS i Hallingdal.Bruk av metaller med ulike elektrodepotensial i et fjøsmiljø gir grunnlag for galvanisk korrosjon, og dermed aggressive rustangrep. Dette, sammen med jording av innredning, utilsiktet sammenkobling av metaller, som armeringsjern og forsinket innredning, kan også gi rustutfordringer.Ved å støpe ned Wopas-stolper til å henge innredninga, isoleres stålet i innredninga vekk fra bygget, slik at korrosjon i innredninga ikke blir et problem. Stolpene leveres i flere lengder og er like solide som tilsvarende stolper i stål."

Nyhetsjuryen Agroteknikk 2021: Jogeir Agjeld (Norsk Landbruksrådgivning, juryleder), Dag Idar Jøsang (Norsk Landbruk), Hans Christian Endrerud (Høyskolen Innlandet), Erik Brodshaug (Tine), Magnus Mo Opsahl (Bedre Gardsdrift), Siri Josefine Mo (Norsk Landbruksrådgivning).

Lantbruk referenser

Vanliga frågor

Varför WOPAS?

Var tillverkas WOPAS produkter?

Varför WOPAS produkter?

Hur återvinns WOPAS produkter?

Vilken typ av plast använder WOPAS?

Vilken typ av skogsråvara använder WOPAS?

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss