logo

Kraftstolpar

Bäst i miljötest - LCA jämförelse 2020

Extrakt LCA-rapport

Miljöriktiga kraftledningsstolpar med lång livslängd

WOPAS stolpar täcker hela spektrat från 1 m till 31 m och ca 50 cm jordbandsdiameter. Förutom att vara giftfri är WOPAS stolpe mycket kompatibel med en traditionell trästolpe, både estetiskt och i förhållande till metoder och beslag. Den levererar också i förhållande till framtidens cirkulära ekonomi då både träet (tillskillnad från impregnerade trästolpar) och manteln av PE kan upparbetas till nya produkter i framtiden. Kretsloppstanke! WOPAS stolpar består av ca 85% förnybart skandinavisk gran eller furu, och av 15% polyeten så är 2/3 återvunnen - som dessutom går att återvinna på nytt!

 • giftfri arbetsmiljö (inget gift, inget damm!)
 • noll kontaminering av mark (till fördel för moder jord och en glad markägare)
 • möjlig placering i vatten och dricksvattenkälla
 • lagring utan åtgärd såsom bark eller duk
 • mycket lång livslängd (80 år), polyetenen är väldokumenterad.
 • kraftigt reducerad risk för hackspettskador
 • homogent trävirke med PE tål mycket tuff behandling
 • 2/3 av PE är återvunnen direkt från moderbolaget Hallingplast AS
 • ingen framtida kostnad för specialavfall/deponi, högt restvärde, spot-on för den cirkulära ekonomin
 • okontaminerat trä och PE är återvinningsbara råvaror och kan bli till andra produkter i framtiden
 • 35% starkare än traditionell trästolp

Se film från WOPAS fabriksvisning Hallingmeet 2020.

Read more

Kraftstolpar produkter

Kraftstolpar referens

Vanliga frågor

Var tillverkas WOPAS produkter?

Hur säljs WOPAS produkter?

Varför WOPAS produkter?

Uttalanden

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss