logo

Kraftstolpar

Bäst i miljötest - LCA jämförelse 2020

Extrakt LCA-rapport

Miljöriktiga kraftledningsstolpar med lång livslängd

WOPAS stolpar täcker hela spektrat från 1 m till 31 m och ca 50 cm jordbandsdiameter. Förutom att vara giftfri är WOPAS stolpe mycket kompatibel med en traditionell trästolpe, både estetiskt och i förhållande till metoder och beslag.

Den levererar också i förhållande till framtidens cirkulära ekonomi då både träet (tillskillnad från impregnerade trästolpar) och manteln av PE kan upparbetas till nya produkter i framtiden. Kretsloppstanke! WOPAS stolpar består av ca 85% förnybart skandinavisk gran eller furu, och av 15% polyeten så är 2/3 återvunnen - som dessutom går att återvinna på nytt!

Fördelar

 • giftfri arbetsmiljö (inget gift, inget damm!)
 • noll kontaminering av mark (till fördel för moder jord och en glad markägare)
 • möjlig placering i vatten och dricksvattenkälla
 • lagring utan åtgärd såsom bark eller duk
 • mycket lång livslängd (80 år), polyetenen är väldokumenterad.
 • kraftigt reducerad risk för hackspettskador
 • homogent trävirke med PE tål mycket tuff behandling
 • 2/3 av PE är återvunnen direkt från moderbolaget Hallingplast AS
 • ingen framtida kostnad för specialavfall/deponi, högt restvärde, spot-on för den cirkulära ekonomin
 • okontaminerat trä och PE är återvinningsbara råvaror och kan bli till andra produkter i framtiden
 • 35% starkare än traditionell trästolp

Se film från WOPAS fabriksvisning Hallingmeet 2020.

Kraftstolpar produkter

Kraftstolpar referens

Vanliga frågor

Var tillverkas WOPAS produkter?

Hur säljs WOPAS produkter?

Varför WOPAS produkter?

Uttalanden

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss