logo

Hallingdal Kraftnett

Uppgradering av luftlinje mellan Kleivi och Tunehago

HKN bygger miljöriktigt och utbildar samtidigt yngre kolleger

24 st WOPAS-stolpar 10-14 meter, jordband 28-35 cm, snitt 30,5 cm, levererades vintern 2018/2019 vid Kleivi Næringspark. Den aktuella linjen mellan Kleivi och Tunehago byggdes 1949 och skulle uppgraderas med viss del kablifiering, och viss del nya parstolpar, cc 120 cm. Projektet planerades i egen regi av nätägaren HKN, och används samtidigt som utbildningsprojekt för att överföra kunskap om linjebyggnation till yngre medarbetare från nätägarens olika montörstationer.

För transport av stolparna i fält, två och två, i den tuffa och steniga terrängen så användes PE-rör om ca 2,5 meter som skyddsrör. Roten på stolparna placerades i PE-rören, som stack ut ca 30 cm från stolproten. De två stolparna fixerades med spännband. Vidare så gick det spännband från respektive PE-rör till dragpunkt i toppen av stolparna. Givet den tuffa terrängen var denna metod mycket passande för att inte riskera onödiga skador på stolparna.

VIDEO - stolpklättring i projektet.

WOPAS - det hållbara alternativet för stolpar, marina pålar, stolphus och husgrunder.

Kontakta oss