logo

Marinprojekt från Lofoten till södra Östersjön

WOPAS giftfria pålar är motståndskraftiga mot skeppsmask och is.

Livslängden är mycket lång.

Marin referenser

WOPAS - det hållbara alternativet för stolpar, marina pålar, stolphus och husgrunder.

Kontakta oss