logo

Längst ut på Bygdøy mot Oslofjorden finner vi denna pärla.

Tidigare brygga hade passerat sin bäst före datum och fick rivas. Kunden önskade ny brygga med miljöriktig inriktning och lång livslängd. Anläggningsägaren stod själv för design, projektering och byggledning.

WOPAS pålar är giftfria, med en träkärna av gran eller furu, och inkapslade med polyeten (PE) för mycket lång livslängd och motståndskraft mot marina borrare. WOPAS systempålar och systembeslag är utformat för enkel och solid byggnation där
lasterna kommer på toppen. Kund kan välja mellan enkla eller dubbla bjälkar, och att komplettera med vinklade krysstag och krysstag i längsled mellan pålpar.

WOPAS - det hållbara alternativet för stolpar, marina pålar, stolphus och husgrunder.

Kontakta oss