logo

Marknadens mest miljöriktiga kraftstolpar

0,4 – 170 kV. Kompatibel med traditionella metoder. Utmärkt arbetsmiljö, lägst miljöpåverkan enligt LCA-test.

WOPAS kraftstolpar 1-31 m är marknadens mest miljöriktiga enligt en omfattande LCA-test från 2020. Att den är kompatibel med traditionella metoder och erbjuder en giftfri arbetsmiljö gör den till många montörers favorit.

WOPAS 9 mm polyeten (PE) mantel är mycket slitstarkt, har lång hållbarhet och kräver minimalt underhåll vilket ger låga livscykelkostnader.

WOPAS stolpar levererar också i förhållande till framtidens cirkulära ekonomi då både träet (tillskillnad från impregnerade trästolpar) och manteln av PE kan upparbetas till nya produkter i framtiden. WOPAS stolpar består av ca 85% förnybart skandinavisk gran eller furu, och av 15%

polyeten så är 2/3 återvunnen - som dessutom går att återvinna på nytt! Det blir svårt att slå i en livscykelanalys. Därtill har WOPAS stolpe en rad fördelar som kan värdesättas i excel-kalkylen:

· giftfri arbetsmiljö (inget gift, inget damm!)
· noll kontaminering av mark (till fördel för moder jord och en glad markägare)
· möjlig placering i vatten och dricksvattenkälla
· lagring utan åtgärd såsom bark eller duk
· mycket lång livslängd (80 år), polyetenen är väldokumenterad.
· kraftigt reducerad risk för hackspettskador
· homogent trävirke med PE tål mycket tuff behandling
· trä är förnybar råvara och lagrar CO2 under hela sin livstid, 2 x 12 m stolp = 1 ton CO2!
· 2/3 av PE är återvunnen direkt från moderbolaget Hallingplast AS
· ingen framtida kostnad för specialavfall/deponi, högt restvärde, spot-on för den cirkulära ekonomin
· okontaminerat trä och PE är återvinningsbara råvaror och kan bli till andra produkter i framtiden
· mer än 35% starkare än traditionell trästolp

Kraft kategorier

Kraft referens

Vanliga frågor

Var tillverkas WOPAS produkter?

Hur säljs WOPAS produkter?

Varför WOPAS produkter?

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss