logo

Marknadens mest miljöriktiga kraftstolpar

0,4 – 170 kV. Kompatibel med traditionella metoder. Utmärkt arbetsmiljö, lägst miljöpåverkan enligt LCA-test.

WOPAS kraftstolpar 1-31 m är marknadens mest miljöriktiga enligt en omfattande LCA-test från 2020. Att den är kompatibel med traditionella metoder och erbjuder en giftfri arbetsmiljö gör den till många montörers favorit.

WOPAS 9 mm polyeten (PE) mantel är mycket slitstarkt, har lång hållbarhet och kräver minimalt underhåll vilket ger låga livscykelkostnader.

WOPAS stolpar levererar också i förhållande till framtidens cirkulära ekonomi då både träet (tillskillnad från impregnerade trästolpar) och manteln av PE kan upparbetas till nya produkter i framtiden. WOPAS stolpar består av ca 85% förnybart skandinavisk gran eller furu, och av 15%

polyeten så är 2/3 återvunnen - som dessutom går att återvinna på nytt! Det blir svårt att slå i en livscykelanalys. Därtill har WOPAS stolpe en rad fördelar som kan värdesättas i excel-kalkylen:

· giftfri arbetsmiljö (inget gift, inget damm!)
· noll kontaminering av mark (till fördel för moder jord och en glad markägare)
· möjlig placering i vatten och dricksvattenkälla
· lagring utan åtgärd såsom bark eller duk
· mycket lång livslängd (80 år), polyetenen är väldokumenterad.
· kraftigt reducerad risk för hackspettskador
· homogent trävirke med PE tål mycket tuff behandling
· trä är förnybar råvara och lagrar CO2 under hela sin livstid, 2 x 12 m stolp = 1 ton CO2!
· 2/3 av PE är återvunnen direkt från moderbolaget Hallingplast AS
· ingen framtida kostnad för specialavfall/deponi, högt restvärde, spot-on för den cirkulära ekonomin
· okontaminerat trä och PE är återvinningsbara råvaror och kan bli till andra produkter i framtiden
· mer än 35% starkare än traditionell trästolp

Hallingmeet 2020

Se film från WOPAS fabriksvisning Hallingmeet 2020.

Les mer

Kraft kategorier

Kraft referens

Vanliga frågor

Var tillverkas WOPAS produkter?

Hur säljs WOPAS produkter?

Varför WOPAS produkter?

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss