logo

WOPAS till byggprojekt

WOPAS koncept med 85% förnybar råvara och recirkulerad ger låg miljöpåverkan.

Där fukt finns passar WOPAS särskilt bra. Exempel på applikationer är limträbalkar, stolpar till stolpar och grundelement till hus.

Bygg referenser

WOPAS - det hållbara alternativet för stolpar, marina pålar, stolphus och husgrunder.

Kontakta oss