logo

Halden bryggpromenad

Lång brygga på gränsen

Halden bryggpromenad

Ett par hundra meter gångbrygga längs älven Tista i centrala Halden för kommunen, som önskade undvika kreosot.

Prioritet var på giftfrihet och motståndskraft mot is och skeppsmask - WOPAS blev valet. Idag är bryggpromenaden en integrerad del av folkhälsan i Halden.

Tanken var att trycka ned pålarna i den mjuka älven. Men älvbotten var inte mjuk, så det blev hårda tag!

Detta är inte kanske den installationsmetod vi rekommenderar, eller som entreprenören hade tänkt sig. Men WOPAS tål tuffa tag och det funkade detta också!

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss