logo

Kraftstolpar, högspänt

WOPAS finns i 132 kV nätet i Sverige och Norge, från installation på fjäll till stadsnära installationer.

Linde Energi bygger med WOPAS.

Hallingdal Kraftnett klättrar i WOPAS stolpar.

Högspänt referenser

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss