logo

WOPAS vid kanten till ishavet

WOPAS 14-19 meter stolpar användes av Statnett för 132 kV linjen mellan Adamselv kraftverk och Lakselv.

WOPAS stolpar användes för byta ut utdömda trästolpar. Vissa av stolparna var syskade. Projktering utfördes av Efla och Varanger Kraft Entreprenör.

WOPAS - det hållbara alternativet för stolpar, marina pålar, stolphus och husgrunder.

Kontakta oss