logo

Elvelangs i Ål

Ett motionsspår med giftfria belysningsstolpar

Perfekt för installation av ideella krafter

Elvelangs i Ål är en idyllisk handikappanpassad tur- og cykelbana på tre km längs Hallingdalsälven som sträcker sig från Hallingdal Feriepark till idrottsplatsen på Bråta.

Till projektet användes 70 stk WOPAS belysningstolpe Handy ø 13 med 6 m längd. Projektet önskade också 1,5 m fundamentsrör då grävning av kabel och fundamentsrör gjordes separat av entreprenör. Efterföljande reste ideella krafter stolparna (ca 50 kg stk) och skruvade säkringsboxar, varefter elinstallatör kopplade ihop installationen.

WOPAS - det hållbara alternativet för stolpar, marina pålar, stolphus och husgrunder.

Kontakta oss