logo

Dykdalb med WOPAS pålar

Dykdalber kan byggas på många olika sätt, t ex med gängstål, plåtar eller snedkapning.

Diskutera din tänkta lösning med WOPAS så kan vi dela erfarenheter och komma med inspel.

8 WOPAS-delfiner (dykdalber) installerade december 2020, filmade februari 2021. WOPAS-högar är giftfria och resistenta mot skeppsmask. Naturligt trä inkapslat i 6 mm polyeten av kvalitet PE100RC.

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss