logo

Palissad som vågbrytare

Palissad som vågbrytare kan vara effektivt för åstadkomma en lugnare hamnmiljö.

Ett fint projekt med WOPAS pålar som palissad återfinns på Brustholmarna i Göteborgs södra skärgård.

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss